Tájékoztató kapcsolattartók részére

Csomagküldés és kiérkezés
Tájékoztató kapcsolattartók részére

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.), illetve a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseiben 2018. július 1-jével módosítások léptek hatályba, melyek érintik a fogvatartotti csomagküldés, illetve a kiétkeztetés rendszerét is.

Az egyik legfontosabb változás, hogy az előbbiekben rögzített határnaptól kezdődően az engedélyezett kapcsolattartók kizárólag az ún. zárt láncú csomagküldési rendszeren keresztül tudnak élelmiszert és tisztálkodási szert küldeni a fogvatartottak részére, kontrollált módon.

Kérjük, hogy a jogszabályi változásokra való tekintettel figyelmesen olvassák el az alábbi tájékoztatót!

A Webshop bemutatása

A Webshop felületére történő első belépés alkalmával a felhasználónak regisztrálnia kell, melynek sikeres teljesítéséhez e-mail cím megadása kötelező. A célzott csomagküldéshez egy egyedi kóddal kell rendelkeznie a kapcsolattartónak. Az egyedi kód azonosító számból és egyedi ellenőrző kódból áll, a kapcsolattartók ezekkel regisztrálhatnak a honlapon, melyen belépve összeállíthatják és megrendelhetik a jogszabályi rendelkezéseknek, az egységes Házirendnek és egyéb belső szabályoknak, valamint a súlybeli korlátozásoknak egyaránt megfelelő csomagküldeményt. Az engedélyezett kapcsolattartók részére a fogvatartottak által postai úton kerül kiküldésre egy tájékoztató levél, amely tartalmazza a http://bvcsomag.hu weboldalon történő regisztrációhoz szükséges egyedi kódot.

A felhasználók támogatása céljából a webes felület jelzi a kötelezően kitöltendő adatokat.

Az egyedi kód beírásakor a kapcsolatot el lehet nevezni, így a későbbiek folyamán a rendeléskor az elnevezés segíthet beazonosítani az adott fogvatartottat. A számlázási adatokat is célszerű ekkor megadni, de ez a későbbiekben módosítható.

Sikeres regisztrációt követően akár azonnal meg lehet kezdeni a csomagrendelést, de a későbbiekben a regisztrációkor megadott adatokat használva bármikor be lehet lépni és rendelést lehet feladni. A rendelés feladáskor a rendszer ellenőrzi, hogy a felhasználó által regisztrált egyedi kód érvényes-e, illetve a kódhoz tartozó fogvatartott jogosult-e csomagot kapni (azaz nem merítette-e ki a havi keretet, rendelkezik-e csomagküldési engedéllyel, nem tölt-e magánelzárást stb.). Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, a rendszer nem engedélyezi a rendelést. Abban az esetben azonban, ha az engedélyek rendben vannak, a rendszer zöld utat ad a csomag összeállítására.

A csomag a BvOP által engedélyezett termékkörből, a kiétkező boltok termékkínálatából állítható össze. A „Termékek” feliratra kattintva megjelenik az engedélyezett terméklista, mely további alkategóriákra bontva szűkíthető (pl. termék kategória szint: vegyi áru/wc papír, törlőkendő). Minden terméknél feltüntetésre kerül a bruttó ár, a bruttó súly (hangsúlyos, hogy a csomag a jövőben is legfeljebb 5 kg súlyú lehet) és a maximális rendelhető mennyiség, amennyiben egy adott termékre az egységes Házirendben van erre vonatkozó korlátozás. Ha az összeállított csomag súlya meghaladja az 5 kg-os maximális súlyhatárt, abban az esetben a rendszer jelez, és nem lehet továbblépni a „Fizetés” menüre. Hasonló a helyzet, ha valamelyik cikk esetében a maximálisan rendelhető mennyiségnél több került a kosárba. A „Tovább” gomb csak az összes feltétel egyidejű teljesülése esetén lesz aktív.

A csomag kifizetése online bankkártyás fizetéssel vagy átutalással történhet. A számlázási adatok ekkor még módosíthatóak. Amennyiben a fizetés sikeres volt, a rendszer SMS-ben vagy e-mailben visszajelzést küld a megrendelő részére, illetve az adott felületen a megrendelés összesítője elérhetővé válik. Ezt követően elindul a csomag összeállításának a folyamata, azaz a csomag összekészítésre kerül annak a bv. intézetnek a kiétkező boltjában, ahol a címzettként érintett fogvatartott tartózkodik. A csomag érintett fogvatartott számára történő átadását a bv. intézet végzi az összeg beérkezésétől számított 3 munkanapon belül. A csomag rendelésével kapcsolatos elektronikus számla a regisztrációkor megadott e-mail címre érkezik.

A Webshop felületén az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), az Adatkezelési Tájékoztató, illetve az Ügyfélszolgálat elérhetősége egyaránt megtalálható. Hangsúlyos azonban, hogy a Webshop fogvatartotti adatokat nem tárol, hanem kizárólag a regisztrált kapcsolattartó által megadott, a regisztrációhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat tárolja, amelyek a csomagküldés folyamatához szükségesek. Az adatok a felhasználó részéről módosíthatóak, törölhetőek.

Figyelem! A Webshop felületén összeállított csomag esetében figyelembe kell venni, hogy az a kiétkezési boltok árukészletének teljes kínálatát nem fedi le, az ily módon összeállított csomagban hűtést igénylő tejtermék, illetve egyéb romlandó élelmiszer továbbra sem vásárolható. A hozzátartozók részéről 2020. március 1-től a dohánytermékek kínálatából is lehet a webes felületen vásárolni érvényes csomagengedély esetén. A dohánytermék rendeléséhez szükséges a fogvatartott előzetes nyilatkoztatása a dohányzási szokásáról, mely nyilvántartásba kerül. Nem dohányzó fogvatartott részére nem rendelhető dohánytermék. A dohánytermékeket, valamint az egyéb termékek bővített kínálatából a fogvatartott a személyes szükségleteire fordítható összeget a kijelölt üzletben vásárolhatja meg kiétkezések alkalmával, míg a hozzátartozók a havi csomag terhére, látogatás során állíttathatnak össze és vásárolhatnak meg dohányterméket is tartalmazó csomagot. A Webshop használata során a fogvatartottak beazonosítására szolgáló személyes adatokat megadni szükségtelen és tilos.

Kivonat a Bv. tv., illetve a Rendelet 2018. július 01-jétől hatályba lépő változásaiból

A bv. szerv területén kívülről érkező csomagban élelmiszer, tisztálkodási szer, dohánytermék egyáltalán nem küldhető a fogvatartottak részére. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyhatású készítmény – amennyiben a bv. intézet az adott termékeket nem tudja biztosítani vagy beszerezni – a bv. orvos javaslatára, a bv. intézet parancsnokának előzetes engedélyével küldhető. Az ebbe a kategóriába tartozó termékek a Webshop felületén nem rendelhetőek.

A fogvatartott engedélyezett kapcsolattartója az élelmiszert, tisztálkodási szert, dohányterméket tartalmazó csomagot az ellenérték megfizetése mellett a bv. intézet területén működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben is összeállíttathatja, jogszabályban meghatározott módon. Az ilyen csomag fogadása beleszámít a havi gyakoriságba.

Az üzlet a megfelelő kínálat biztosítására a bv. intézet parancsnokának jóváhagyásával négy, különböző értékű és árkategóriájú termékeket tartalmazó – 2,500, 5,000, 7,500 és 10,000 HUF összegbe kerülő – csomag megrendelését biztosítja, amely csomagok dohánytermékeket nem tartalmaznak, amennyiben az ilyen jellegű csomag megrendelése a Webshopon keresztül történik. Látogatás során vásárolt fix árkategóriájú csomag kizárólag dohánytermékkel bővíthető ki.

Az elítélt kapcsolattartója élelmiszert, tisztálkodási szert és dohányterméket tartalmazó csomagot a bv. intézet területén működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából rendelheti meg:
a) a bv. szerv által működtetett internetes felületen bankkártyával, illetve az ellenérték átutalásával, vagy
b) a látogatás során az ellenérték készpénzben vagy bankkártyával történő megfizetésével.

A bv. intézet az elítélt részére a csomagot:
c) az a) pont szerinti esetben az ellenérték beérkezését,
d) a b) pont szerinti esetben a látogatást
követő három munkanapon belül adja át.

A Rendelet 134/A. § (2) bekezdése értelmében a bv. szerv vezetője a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet üzemeltetőjével az üzemeltetésre olyan megállapodást köt, amelyben a felek rögzítik, hogy az üzemeltetőnek az igényekhez igazodó, valamennyi bv. intézetben egységes árukínálatot kell biztosítania, és a termékek árát egységesen, a kiskereskedelmi üzletek átlagos árszínvonalánál nem állapíthatja meg magasabban.

A 2018. július 1-jétől életbe lépő jogszabályváltozásokat követően a fogvatartottak részére beküldhető csomagok típusai

– Havonta legfeljebb egy, 5 kg súlyhatár melletti csomag, opcionálisan választva a következő lehetőségek közül (havonta kizárólag az egyik lehetőség választható!):

  1. Bv. intézet területén működő üzlet kínálatából összeállított, interneten vagy látogatófogadás során rendelt vagy vásárolt csomag (tisztálkodási szerek, élelmiszerek, dohánytermékek)
  2. Kívülről, postai úton beküldött csomag (tisztálkodási felszerelések, étkezési eszközök, írószerek, papíráruk, egyéb használati tárgyak, vallási kegytárgy és imakönyv),

– Gyógyszert, gyógyászati vagy orvosi segédeszközt, gyógyhatású készítményt tartalmazó, kívülről, postai úton beküldött csomag a havi kereten felül akkor küldhető, ha a bv. intézet az adott termékeket biztosítani vagy beszerezni nem tudja, illetőleg a bv. orvos javasolja, a bv. intézet parancsnoka pedig előzetesen engedélyezi.

– Negyedévente egy alkalommal, kívülről beküldött csomag, a havi kereten felül (kizárólag ruházati anyagok, lábbeli).

Figyelem! Amennyiben a kapcsolattartók 2018. július 1-jétől a havi keret terhére a postai úton beküldött csomagot választják, abban élelmiszer, tisztálkodási szer (szappan, fésű, krém, sampon stb., mosószerek és öblítő szerek, fogápolási eszközök, izzadásgátló szerek, zsebkendő, borotvahab, borotva, vatta, tampon, egészségügyi betét, toalettpapír stb.) nem küldhető, ellenkező esetben a csomag visszaküldésre kerül a feladó részére!

Egyéb hasznos információk, tudnivalók

Az új jogszabályok bevezetése egy, a mai kor követelményeinek megfelelő, modern informatikai háttérrendszer használatát követeli meg, mellyel a csomagküldés menete egyszerűsödik, illetve az ezzel járó kockázatokat minimálisra csökkenti úgy a kapcsolattartók oldaláról, mint a fogvatartottak vagy a bv. szervezet részéről.

A csomagküldés megváltozó gyakorlata okán kiemelendő, legfontosabb előnyök:

  • alacsonyabb csomagküldési díj a postai díjszabáshoz képest,
  • kényelmes, otthoni ügyintézési lehetőség biztosítása,
  • országosan, valamennyi bv. intézetre kiterjedő módon egységes árukészlet, illetve árszínvonal, a korábbi eltérések megszűnnek,
  • a Webshop felületén összeállított csomag minden esetben megfelel a fogvatartottak birtokában engedéllyel tartható tárgyak köre és mennyisége szerinti kritériumoknak, így az ezzel összefüggő szabályok be nem tartása miatt csomag visszaküldésére nem kerül sor,
  • annak érdekében, hogy a havi egy csomag mellett a birtokban tartható tárgyak körében a fogvatartottak ne szenvedjenek hiányt, a bv. intézetek a jövőben kiemelt figyelmet fordítanak a kiétkezések gyakoriságának növelésére.

A hozzátartozók a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a jövőben is küldhetnek be a fogvatartottak részére célzott pénzküldeményeket, konkrétan kiétkezési céllal. Az ilyen jellegű ügyintézés előnyei közé tartozik, hogy a fogvatartottak a kiétkezés során az üzlet teljes árukínálatából vásárolhatnak – beleértve ebbe a dohánytermékeket, illetve a rövid szavatossági idejű (tejtermék, felvágottak stb.) termékeket is. Ebben az esetben nem merül fel postai költség vagy csomagösszeállítási díj.

*A járványügyi helyzetre való tekintettel a BVOP az átmeneti időszakra havi 2 webes csomagra ad engedélyt minden fogvatartott számára.

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!